Arbowet

Een ongevalvrije en gezonde organisatie door toepassing van de Arbowet

Een organisatie heeft de belangrijke verplichting haar medewerkers zo gezond en veilig mogelijk te houden. Dat hoort bij goed werkgeverschap, maar wordt ook verplicht door de overheid, die dat controleert op straffe van flinke boetes.
De overheid heeft daar een goede reden voor. Onderzoeken hebben uitgewezen dat jaarlijks zo’n 250.000 werknemers ziek of gewond thuis belanden, blijvende gezondheidsschade oplopen en zelfs overlijden door ongevallen op het werk. Bijna 20.000 jonge werknemers per jaar moeten zich als gevolg van een bedrijfsongeval laten behandelen in het ziekenhuis.
Los van de emotionele schade en het reputatieverlies, krijgt de werkgever in alle gevallen te maken met vérstrekkende gevolgen op financieel gebied. Het is dan ook zeer lonend om te investeren in de gezondheid en veiligheid van uw personeel.

Zo wordt de Arbowet eenvoudig

De Arbeidsomstandighedenwet, ofwel Arbowet, vertelt u precies wat uw verplichtingen als werkgever zijn. Dit zijn er flink wat en de uitvoering kan gecompliceerd zijn. Niet alles is voor iedere organisatie noodzakelijk en sommige onderdelen wegen zwaarder dan andere.
Bennani Veiligheidskundige vertaalt al deze Arboverplichtingen en –producten in een aanpak die overzichtelijk is en precies op maat gemaakt voor uw organisatie. Zo weet u zeker dat u voldoende aandacht besteedt aan de arbeidsomstandigheden van uw personeel, zonder te investeren in onderdelen die voor u niet relevant zijn.

Bennani Veiligheidskundige adviseert en ondersteunt bij:

  • Opstellen en uitvoeren van een RI&E (risico-inventarisatie en –evaluatie)
  • Voeren van een ziekteverzuimbeleid
  • Voeren van een arbeidsomstandighedenbeleid
  • Voorkomen en tegenaan van seksuele intimidatie, agressie en geweld op de werkvloer
  • Voorlichten en onderrichten van medewerkers op het gebied van veiligheid en gezondheid
  • Melden van bedrijfsongevallen
  • Communicatie met de arbeidsinspectie
  • Selecteren en inschakelen van deskundige Arbohulp
  • Oprichten en onderhouden van een BHV (bedrijfshulpverlening)
  • Coördineren van periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek