Taak-Risico Analyse

De TRA, uw instrument voor een ruime veiligheidsmarge

Sommige werkzaamheden brengen meer risico met zich mee dan andere.
Bij dergelijke taken kan een ongeval leiden tot ernstig letsel of zware schade.

Risicovolle taken die niet tot de routin
ematige activiteiten behoren zijn niet altijd
deel van de gewone RI&E. Hier bestaat dan ook een eigen instrument voor:
de Taak Risico Analyse (TRA). De TRA gaat dieper dan de RI&E in op de risicovolle aspecten van deze werkzaamheden. De analyse behandelt de aard van het werk, de werkplek en omgeving, de werkcondities en de complexiteit van het werk. Bennani Veiligheidskundige verschaft u een zeer nauwkeurig en gedetailleerd rapport dat u kunt gebruiken als onderdeel van een VCA-certificering.

De TRA is geen einddoel op zichzelf. Met de Taak-Risico Analyse als instrument
kan Bennani -Veiligheidskundige u ondersteunen bij het implementeren van toegespitste maatregelen op het gebied van veiligheid, procedures, instructies, opleidingen en toezicht. Zo houdt u de veiligheidsmarge bij risicovolle taken stevig onder controle.

Vragen m.b.t. risico-scan:

A – Risico bij de uitvoering van de taak
Is er sprake van:
1. Mogelijk contact met restproduct met gevaareigenschappen? Ja / nee
2. Gebruik van hulpstoffen met gevaareigenschappen? Ja / nee
3. Gebruik gevaarlijk gereedschap of werktuigen(bv. Hoge druk cleanen)? Ja / nee
4. Gebruik bijzondere steiger (bv. Hangsteiger)? Ja / nee
5. Brandgevaarlijk werk i.c.m. brandbare omgeving? Ja / nee
6. Explosieve atmosfeer (gas kan aanwezig zijn of ontstaan)? Ja / nee
7. Energie: Leidingen onder druk/bewegende of vallende delen? Ja / nee
8. Werken op hoogte/valgevaar? Ja / nee
9. Hijswerkzaamheden? Ja / nee
10. Contact met voorwerpen/verbrandingsgevaar? Ja / nee
11. Kans op zuurstofverdringing of (vorming) giftige gassen? Ja / nee
12. Verhoogd gevaar voor struikelen, uitglijden? Ja / nee
13. Milieubelasting? Ja / nee
14. Anderszins risico’s bij uitvoering van de taak? Ja / nee

B – Risico’s door arbeidscondities en/of omgeving
Is er sprake van:
15. Hoge geluidsniveau (vermoeiing, beperking communicatie)? Ja / nee
16. Extra gevoeligheid voor (extreme) klimatologische omstandigheden? Ja / nee
17. Hinder door verkeer? Ja / nee
18. Sterke beperkte bewegingsruimte? Ja / nee
19. Fysieke belasting (frequente tillen, lasten > 25kg)? Ja / nee
20. Psychische factoren: hoge concentratie vereist, stress, eentonig? Ja / nee
21. Bloostelling aan stof uit omgeving (lood/cadmium/wartshoudend)? Ja / nee
22. Risicovolle omgeving (verhoogde kans op lekkages chemicaliën/stoom)? Ja / nee
23. Anderszins risico’s door arbeidsomstandigheden en/of omgeving? Ja / nee

C – Risico’s door complexiteit / gelijktijdigheid van het werk
Is er sprake van:
24. Verschillende disciplines die samenwerken? Ja / nee
25. Verschillende firma’s die samenwerken? Ja / nee
26. Tijdsdruk? Ja / nee
27. Gelijktijdig andere taken binnen invloedsgebied (naast/onder/boven)? Ja / nee
28. Nieuwe werkmethode? Ja / nee
29. Inzet andere/specifiek gereedschap? Ja / nee