Risico-Inventarisatie & Evaluatie

Veilig en gezond werken start met een RI&E

Een RI&E is kortweg een rapport over de veiligheidsrisico’s in een organisatie op het gebied van arbeidsomstandigheden en de te nemen maatregelen.
Hoewel dit een verplichting is vanuit de overheid, kan een goed opgestelde en uitgevoerde RI&E door het voorkomen van verzuim daadwerkelijk bijdragen aan het rendement, dan wel de kostenbeheersing van uw organisatie.
Van Bennani Veiligheidskundige ontvangt u een rapportage die is volledig is opgesteld  aan de hand van de praktijk van úw bedrijf. Een handzaam en functioneel RI&E-rapport dat u daadwerkelijk kunt gebruiken om de arbotechnische knelpunten in uw organisatie te identificeren en aan te pakken.

Zo verloopt een RI&E van Bennani Veiligheidskundige

Onze RI&E verloopt volgens een transparant proces met een duidelijk resultaat :

  • De veiligheidskundige bezoekt uw organisatie en neemt een aantal vragen met u door op het gebied van de organisatie, de werkplekken en de activiteiten.
  • Een rondgang door de organisatie volgt. De veiligheidskundige maakt een momentopname van de situatie.
  • De veiligheidskundige identificeert de aanwezige knelpunten. Per knelpunt bespreekt hij met u of dit ook echt een veiligheidsrisico betekent. Dat is immers niet vanzelfsprekend.
  • Hieruit volgt een praktische prioriteitenlijst, inclusief mogelijke oplossingen en verbeteringen.
  • U legt dit ter instemming voor aan de OR of de personeelsvertegenwoordiging.
  • Al dan niet samen met Bennani Veiligheidskundige gaat u aan de slag met het aanpakken van de knelpunten. Dankzij de prioriteitenlijst weet u precies wat u te doen staat, en in welke volgorde.