VCA

VCA certificaat: het bewijs van een veilige, gezonde en milieubewuste organisatie

Aannemers (opdrachtnemers, contractors) bewijzen de veiligheid en arbotechnische betrouwbaarheid van hun onderneming met een VCA certificering. Het certificaat, de Veiligheid/gezondheid/milieu Checklist Aannemers, geeft uw bedrijf een duidelijke meerwaarde in de ogen van opdrachtgevers.

De basis van een VCA is een uitgebreide vragenlijst, bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met een verhoogd risico. Vaak zijn dit fabrieken, installaties, projecten op locatie en werkplaatsen. De VCA kent een eigen variant voor grote ondernemingen dan wel hoofdaannemers en kleinere  onder-nemingen dan wel onderaannemers.
Hoewel de term ‘checklist’ anders suggereert, is de VCA veel-omvattender dan een simpele vragenlijst. De VCA brengt een veelheid aan veiligheids-, gezondheids-en milieumaatregelen bij elkaar in een allesomvattend programma. Met de VCA beschikt u over een praktisch en stevig handvat om uw organisatie op alle belangrijke punten te laten voldoen aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

De VCA richt zich op een viertal hoofdonderdelen:

  • Een actuele RI&E (minder dan drie jaar)
  • Een actueel overzicht en periodieke keuring van materiaal en middelen
  • VCA-veiligheidsdiploma’s voor zowel medewerkers, leidinggevenden als ingehuurde ZZP’ers
  • Beschikking over het uitgebreide VCA-handboek, dat u helpt bij een scala aan veiligheidsgerelateerde onderwerpen

voor het verkrijgen van het VCA certificaat is het aanstellen van een deskundige werknemer als veiligheidsfunctionaris verplicht. Deze expertise hoeft u niet zelf in huis te hebben. U kunt afspraken maken met Bennani Veiligheidskundige voor deskundig advies en flexibele ondersteuning bij het traject naar een VCA certificering.